Perspectiefverklaring moet flexwerker aan hypotheek helpen

hypotheekIn Nederland hebben zo’n twee miljoen mensen een tijdelijk arbeidscontract of werken als zzp’er. Dit aantal neemt alleen maar toe. Een deel van deze werkers kan zich financieel prima redden en heeft goede toekomstmogelijkheden op de arbeidsmarkt. Toch komen zij op dit moment in de praktijk niet in aanmerking voor een hypotheek omdat zij geen werknemersverklaring kunnen overleggen. En zonder die verklaring kun je je een bezoekje aan de bank wel besparen. Minister Blok van Wonen kent het probleem en doet er onderzoek naar, maar Uitzendbureau Randstad lijkt slagvaardiger te werk te gaan met het lanceren van de Perspectiefverklaring. Kijk liever naar de toekomst, dan naar het verleden, zo is de insteek. Het uitzendbureau start begin volgend jaar een pilot met ongeveer 1.200 trouwe uitzendkrachten.

Eerst toets afleggen
Randstad heeft voor de uitvoering van de pilot de samenwerking gezocht van Obvion Hypotheken en de Vereniging Eigen Huis. De laatste twee organisaties constateren dat de vraag naar hypotheken voor flexwerkers groeit, maar dat zij geen eerlijke kans krijgen door het ontbreken van een vast dienstverband. De drie samenwerkende partijen ontwikkelden daarom de Perspectiefverklaring. Die kan een flexwerker met goede vooruitzichten krijgen na het afleggen van een toets, waarin gekeken wordt naar kans op toekomstig werk, de bereidheid om verder te leren, naar flexibiliteit en mobiliteit. Verwacht wordt dat er in de proefperiode, die in oktober 2014 eindigt, zo’n honderd Perspectiefverklaringen afgegeven zullen kunnen worden.

Perspectief voor de Perspectiefverklaring
Vereniging Eigen Huis verleent op basis van een Perspectiefverklaring een positief hypotheekadvies, waarna de aanvraag voor een hypotheek kan worden in gediend bij Obvion. Hoe het na afloop van de proefperiode verder moet, staat nog niet vast. Stel dat de Perspectiefverklaring ook toepasbaar zou kunnen zijn voor zzp’ers, freelancers en andere flexwerkers die geen binding hebben met Randstad, dan is de vraag wie die Perspectiefverklaring moet gaan afgeven.