Perspectiefverklaring moet flexwerker aan hypotheek helpen

hypotheekIn Nederland hebben zo’n twee miljoen mensen een tijdelijk arbeidscontract of werken als zzp’er. Dit aantal neemt alleen maar toe. Een deel van deze werkers kan zich financieel prima redden en heeft goede toekomstmogelijkheden op de arbeidsmarkt. Toch komen zij op dit moment in de praktijk niet in aanmerking voor een hypotheek omdat zij geen werknemersverklaring kunnen overleggen. En zonder die verklaring kun je je een bezoekje aan de bank wel besparen. Minister Blok van Wonen kent het probleem en doet er onderzoek naar, maar Uitzendbureau Randstad lijkt slagvaardiger te werk te gaan met het lanceren van de Perspectiefverklaring. Kijk liever naar de toekomst, dan naar het verleden, zo is de insteek. Het uitzendbureau start begin volgend jaar een pilot met ongeveer 1.200 trouwe uitzendkrachten.

Eerst toets afleggen
Randstad heeft voor de uitvoering van de pilot de samenwerking gezocht van Obvion Hypotheken en de Vereniging Eigen Huis. De laatste twee organisaties constateren dat de vraag naar hypotheken voor flexwerkers groeit, maar dat zij geen eerlijke kans krijgen door het ontbreken van een vast dienstverband. De drie samenwerkende partijen ontwikkelden daarom de Perspectiefverklaring. Die kan een flexwerker met goede vooruitzichten krijgen na het afleggen van een toets, waarin gekeken wordt naar kans op toekomstig werk, de bereidheid om verder te leren, naar flexibiliteit en mobiliteit. Verwacht wordt dat er in de proefperiode, die in oktober 2014 eindigt, zo’n honderd Perspectiefverklaringen afgegeven zullen kunnen worden.

Perspectief voor de Perspectiefverklaring
Vereniging Eigen Huis verleent op basis van een Perspectiefverklaring een positief hypotheekadvies, waarna de aanvraag voor een hypotheek kan worden in gediend bij Obvion. Hoe het na afloop van de proefperiode verder moet, staat nog niet vast. Stel dat de Perspectiefverklaring ook toepasbaar zou kunnen zijn voor zzp’ers, freelancers en andere flexwerkers die geen binding hebben met Randstad, dan is de vraag wie die Perspectiefverklaring moet gaan afgeven.

De maatregelen van de Troonrede

De koning liet vanuit de Troonrede horen dat er op het gebied van hypotheken nogal wat veranderingen te verwachten zijn. Niet alleen dat de renteaftrek, uitgesmeerd over meer dan 20 jaar, teruggebracht wordt naar maximaal 38%.

Pensioen gebruiken?
Een nieuw initiatief moet ertoe leiden dat een nieuwe investeringsmaatschappij zal ontstaan, waarin pensioenfondsen, het rijk en anderen samenwerken om nieuwe vormen van hypotheekverstrekking mogelijk te maken. Of dat ook betekent dat de toegang tot eventuele pensioentegoeden geopend zal worden, is nog niet duidelijk. Men denkt er blijkbaar wel over na, want al de geluiden over deze andere manier van financieren worden steeds sterker. Maar er komt meer op ons af. Een andere maatregel die ingevoerd lijkt te gaan worden is dat de hypotheekhoogte nooit meer dan 80% van aankoopbedrag mag zijn. Dat zal heel wat aan extra onderhandelingen opleveren. Onderhandelen over de wijze van betalen met de verkoper, maar ook over het afsluiten van een tweede lening om kosten op te vangen. Waarbij geldt dat over die tweede lening geen renteaftrek mogelijk is.

Kan het anders?
Het kan uiteraard altijd anders. De partij 50Plus claimt het als haar idee en is blij dat de regering het gaat invoeren. De nieuwe belastingvrije bedragen die ouders de kinderen mogen schenken. Dat kan binnenkort tot een bedrag van 100.000  belastingvrij. Onder de voorwaarde dat dit bedrag wordt besteed aan de koop of de bouw van een huis of aan een verbouwing. Gebeurt dat niet dan zal alsnog belasting moeten worden betaald.
Dit opent hele nieuwe perspectieven, want zo kan dat vijfde deel waar geen hypotheek meer mogelijk zal zijn, opgevangen worden door een schenking van de ouder of ouders. Wanneer ouders van beide kanten dit doen, wat theoretisch dan als belastingvrije som zou moeten gelden, dan wordt het zeer interessant.

Slim lenen kan goed geld opleveren

huis

Wanneer u een hypotheek wilt nemen, kan het lonen om informatie in te winnen over wat er te verwachten is wat betreft de renteaftrek, een lagere hypotheek en een lening, een hypotheek in het buitenland, een DUO-hypotheek of naar de mogelijkheid van een hypotheek op het huis van uw ouders.

Gunstig lenen kan geld besparen
Het lijkt misschien ingewikkeld maar gezien de snelle veranderingen op het gebied van de renteaftrek en het feit dat de rente momenteel zeer laag is, met name ook in Duitsland, kan het lonen een ander systeem dan de gebruikelijke hypotheek vast te leggen. Dit is geen bestaande of nieuwe hypotheek, maar een door u zelf samengestelde vorm van twee leningen. Een voorbeeld. Uw ouders hebben hun huis al afbetaald of zo goed als afbetaald. Stel zij zijn bereid hun hypotheek open te breken en een goed bedrag te lenen, dat ze dan aan u ter beschikking stellen voor een aanbetaling op uw huis. Zo wordt uw hypotheekbedrag lager of kunt u een huis in een hoger segment kopen waar u door de veranderde omstandigheden nu geen hypotheek voor kunt krijgen.

Wat is het voordeel?
1. u kunt nu een huis kopen waarvoor u wel hypotheek kunt krijgen
2. zowel u als uw ouders kunnen de rente aftrekken
3. het huis komt niet onder water te staan mocht de prijs nog verder zakken. Zo hebt u de rust te wachten tot de markt weer tot rust is gekomen. Na 5 jaar of 10 jaar kunt u dan desgewenst alles rechtzetten. U weet dan hoe de nieuwe verhoudingen zijn en kunt, mocht u dat willen uw hypotheek aanpassen.
4. u hoeft uw ouders alleen het netto bedrag te betalen, want zij hebben renteaftrek. Stel dat ze u ook nog de maximaal vrij te stellen jaarlijkse schenking gunnen, dan valt dit ook nog mee.
Door de nieuwe omstandigheden kan niet iedereen op dit moment een huis kopen. Deze aanpak kan een mogelijkheid zijn om dat wel te kunnen doen.