De maatregelen van de Troonrede

De koning liet vanuit de Troonrede horen dat er op het gebied van hypotheken nogal wat veranderingen te verwachten zijn. Niet alleen dat de renteaftrek, uitgesmeerd over meer dan 20 jaar, teruggebracht wordt naar maximaal 38%.

Pensioen gebruiken?
Een nieuw initiatief moet ertoe leiden dat een nieuwe investeringsmaatschappij zal ontstaan, waarin pensioenfondsen, het rijk en anderen samenwerken om nieuwe vormen van hypotheekverstrekking mogelijk te maken. Of dat ook betekent dat de toegang tot eventuele pensioentegoeden geopend zal worden, is nog niet duidelijk. Men denkt er blijkbaar wel over na, want al de geluiden over deze andere manier van financieren worden steeds sterker. Maar er komt meer op ons af. Een andere maatregel die ingevoerd lijkt te gaan worden is dat de hypotheekhoogte nooit meer dan 80% van aankoopbedrag mag zijn. Dat zal heel wat aan extra onderhandelingen opleveren. Onderhandelen over de wijze van betalen met de verkoper, maar ook over het afsluiten van een tweede lening om kosten op te vangen. Waarbij geldt dat over die tweede lening geen renteaftrek mogelijk is.

Kan het anders?
Het kan uiteraard altijd anders. De partij 50Plus claimt het als haar idee en is blij dat de regering het gaat invoeren. De nieuwe belastingvrije bedragen die ouders de kinderen mogen schenken. Dat kan binnenkort tot een bedrag van 100.000  belastingvrij. Onder de voorwaarde dat dit bedrag wordt besteed aan de koop of de bouw van een huis of aan een verbouwing. Gebeurt dat niet dan zal alsnog belasting moeten worden betaald.
Dit opent hele nieuwe perspectieven, want zo kan dat vijfde deel waar geen hypotheek meer mogelijk zal zijn, opgevangen worden door een schenking van de ouder of ouders. Wanneer ouders van beide kanten dit doen, wat theoretisch dan als belastingvrije som zou moeten gelden, dan wordt het zeer interessant.