Perspectiefverklaring moet flexwerker aan hypotheek helpen

hypotheekIn Nederland hebben zo’n twee miljoen mensen een tijdelijk arbeidscontract of werken als zzp’er. Dit aantal neemt alleen maar toe. Een deel van deze werkers kan zich financieel prima redden en heeft goede toekomstmogelijkheden op de arbeidsmarkt. Toch komen zij op dit moment in de praktijk niet in aanmerking voor een hypotheek omdat zij geen werknemersverklaring kunnen overleggen. En zonder die verklaring kun je je een bezoekje aan de bank wel besparen. Minister Blok van Wonen kent het probleem en doet er onderzoek naar, maar Uitzendbureau Randstad lijkt slagvaardiger te werk te gaan met het lanceren van de Perspectiefverklaring. Kijk liever naar de toekomst, dan naar het verleden, zo is de insteek. Het uitzendbureau start begin volgend jaar een pilot met ongeveer 1.200 trouwe uitzendkrachten.

Eerst toets afleggen
Randstad heeft voor de uitvoering van de pilot de samenwerking gezocht van Obvion Hypotheken en de Vereniging Eigen Huis. De laatste twee organisaties constateren dat de vraag naar hypotheken voor flexwerkers groeit, maar dat zij geen eerlijke kans krijgen door het ontbreken van een vast dienstverband. De drie samenwerkende partijen ontwikkelden daarom de Perspectiefverklaring. Die kan een flexwerker met goede vooruitzichten krijgen na het afleggen van een toets, waarin gekeken wordt naar kans op toekomstig werk, de bereidheid om verder te leren, naar flexibiliteit en mobiliteit. Verwacht wordt dat er in de proefperiode, die in oktober 2014 eindigt, zo’n honderd Perspectiefverklaringen afgegeven zullen kunnen worden.

Perspectief voor de Perspectiefverklaring
Vereniging Eigen Huis verleent op basis van een Perspectiefverklaring een positief hypotheekadvies, waarna de aanvraag voor een hypotheek kan worden in gediend bij Obvion. Hoe het na afloop van de proefperiode verder moet, staat nog niet vast. Stel dat de Perspectiefverklaring ook toepasbaar zou kunnen zijn voor zzp’ers, freelancers en andere flexwerkers die geen binding hebben met Randstad, dan is de vraag wie die Perspectiefverklaring moet gaan afgeven.

Kopen goedkoper dan huren

Onlangs werd bekend dat op dit moment een huis kopen goedkoper is dan een huis huren.

De huizenmarkt
Dat hangt onder andere samen met de nog steeds, zij het langzamer, doorzettende daling van de huizenprijzen. Met name voor de starters op de huizenmarkt is dit een zeer aantrekkelijke situatie.
1. U heeft duidelijk zicht op de veranderende hypotheekrenteaftrek regels.
2. De prijzen staan op een laag niveau.
3. Het aanbod is ruim.
4. Er zijn streken, zoals Groningen en het zuiden van Limburg waar de prijzen onder die van het midden en westen van het land liggen.
5. De huren zijn de afgelopen jaren gestegen, soms zelfs extra verhoogd dankzij nieuwe regels.
Zo is het kopen van een huis in veel gevallen goedkoper geworden dan huren. Bijkomend voordeel is dat de annuïteitenhypotheek niet alleen een vast maandbedrag betekent, maar dat dat bedrag jarenlang hetzelfde zal blijven. De huren zullen verder stijgen, terwijl voor een koper de maandlast gelijk blijft.

Nu of nooit
Dit is een ideale moment voor hen die overwegen een huis te kopen. Kunt u verhuizen en zo ook nog gebruik maken van de beduidend lagere prijzen in delen van het land, betekent dit een dubbele winst. Een eengezinshuis ligt tot 20% lager in prijs in het zuiden en het noorden. Ook dat maakt een aankoop zeer aantrekkelijk.
Een vergelijking laat dit duidelijk zien. Voor een huis met een oppervlakte van rond de 120 m2 betaalt in Zeist tussen de 225.000 en 275.000?. Een soortgelijk huis is in Kerkrade te koop voor 160.000 tot 180.000?. Dit is een opmerkelijk verschil dat uiteraard ook in de hypotheekkosten positief vertaald zal worden.
Langzaam komt de EU, komt Nederland aan het eind van de crisis. Wanneer dat het geval is in 2014 zal de huizenprijs niet langer dalen. Wachten kan dus geld kosten.

De maatregelen van de Troonrede

De koning liet vanuit de Troonrede horen dat er op het gebied van hypotheken nogal wat veranderingen te verwachten zijn. Niet alleen dat de renteaftrek, uitgesmeerd over meer dan 20 jaar, teruggebracht wordt naar maximaal 38%.

Pensioen gebruiken?
Een nieuw initiatief moet ertoe leiden dat een nieuwe investeringsmaatschappij zal ontstaan, waarin pensioenfondsen, het rijk en anderen samenwerken om nieuwe vormen van hypotheekverstrekking mogelijk te maken. Of dat ook betekent dat de toegang tot eventuele pensioentegoeden geopend zal worden, is nog niet duidelijk. Men denkt er blijkbaar wel over na, want al de geluiden over deze andere manier van financieren worden steeds sterker. Maar er komt meer op ons af. Een andere maatregel die ingevoerd lijkt te gaan worden is dat de hypotheekhoogte nooit meer dan 80% van aankoopbedrag mag zijn. Dat zal heel wat aan extra onderhandelingen opleveren. Onderhandelen over de wijze van betalen met de verkoper, maar ook over het afsluiten van een tweede lening om kosten op te vangen. Waarbij geldt dat over die tweede lening geen renteaftrek mogelijk is.

Kan het anders?
Het kan uiteraard altijd anders. De partij 50Plus claimt het als haar idee en is blij dat de regering het gaat invoeren. De nieuwe belastingvrije bedragen die ouders de kinderen mogen schenken. Dat kan binnenkort tot een bedrag van 100.000  belastingvrij. Onder de voorwaarde dat dit bedrag wordt besteed aan de koop of de bouw van een huis of aan een verbouwing. Gebeurt dat niet dan zal alsnog belasting moeten worden betaald.
Dit opent hele nieuwe perspectieven, want zo kan dat vijfde deel waar geen hypotheek meer mogelijk zal zijn, opgevangen worden door een schenking van de ouder of ouders. Wanneer ouders van beide kanten dit doen, wat theoretisch dan als belastingvrije som zou moeten gelden, dan wordt het zeer interessant.

Nieuwe hypotheek nemen?

Soms zijn er momenten dan loont het om alles even opnieuw te bekijken. Momenteel stijgen de beurskoersen. Dat kan duiden op een opleving van de economie en dus op hogere rentes.

Afwachten kan geld kosten
Algemeen gesteld staat de rente op dit moment op een historisch laag niveau. Kunt u daarvan gebruik maken? Dit kan een hele belangrijke vraag zijn voor mensen die een aflossingsvrije hypotheek hebben. Waarom? Omdat het zinvol is om nu informatie in te winnen of een omzetting van de hypotheek loont. Er zijn een aantal redenen om daarover na te denken.

1. de rente staat laag
2. de aftrekmogelijkheden zullen beknot worden
3. eventueel aanwezig spaartegoed kan helpen de hypotheek te verlagen.

Maandelijkse lasten verlagen
Misschien lijkt het in eerste instantie niet het geval. Toch is het de moeite om eens informatie in te winnen over een annuïteitenhypotheek, want dat kan u geld opleveren.

Op de eerste plaats omdat u per maand een bedrag betaalt waarin ook letterlijk aflossing zit. Nadat de hypotheek betaald is, is het pand ook van u. Dat kan een extra pensioenvoorziening zijn. Ten tweede worden de aftrekmogelijkheden beperkt. Dat kan betekenen dat over een paar jaar de aflossingsvrije hypotheek misschien wel wordt uitgesloten van aftrek. Feit is dat men nu al bepaald heeft dat binnen een aantal jaren de derde belastingschijf geen aftrek meer zal hebben. Drie, de lage rentestand kan een interessante nieuwe hypotheek opleveren. Ga niet over een nacht ijs. Onderhandel met een paar partijen en kijk wat het beste aanbod is. Denk daarbij ook aan een grotere buitenlandse, Duitse – of Belgische bank. Vier, u kunt eventueel spaartegoed nu inzetten, waardoor de hypotheek een stuk lager uitvalt. Als u alles op een rij zet, kunt u zien hoeveel u eventueel over de komende 30 jaar kunt besparen.

Slim lenen kan goed geld opleveren

huis

Wanneer u een hypotheek wilt nemen, kan het lonen om informatie in te winnen over wat er te verwachten is wat betreft de renteaftrek, een lagere hypotheek en een lening, een hypotheek in het buitenland, een DUO-hypotheek of naar de mogelijkheid van een hypotheek op het huis van uw ouders.

Gunstig lenen kan geld besparen
Het lijkt misschien ingewikkeld maar gezien de snelle veranderingen op het gebied van de renteaftrek en het feit dat de rente momenteel zeer laag is, met name ook in Duitsland, kan het lonen een ander systeem dan de gebruikelijke hypotheek vast te leggen. Dit is geen bestaande of nieuwe hypotheek, maar een door u zelf samengestelde vorm van twee leningen. Een voorbeeld. Uw ouders hebben hun huis al afbetaald of zo goed als afbetaald. Stel zij zijn bereid hun hypotheek open te breken en een goed bedrag te lenen, dat ze dan aan u ter beschikking stellen voor een aanbetaling op uw huis. Zo wordt uw hypotheekbedrag lager of kunt u een huis in een hoger segment kopen waar u door de veranderde omstandigheden nu geen hypotheek voor kunt krijgen.

Wat is het voordeel?
1. u kunt nu een huis kopen waarvoor u wel hypotheek kunt krijgen
2. zowel u als uw ouders kunnen de rente aftrekken
3. het huis komt niet onder water te staan mocht de prijs nog verder zakken. Zo hebt u de rust te wachten tot de markt weer tot rust is gekomen. Na 5 jaar of 10 jaar kunt u dan desgewenst alles rechtzetten. U weet dan hoe de nieuwe verhoudingen zijn en kunt, mocht u dat willen uw hypotheek aanpassen.
4. u hoeft uw ouders alleen het netto bedrag te betalen, want zij hebben renteaftrek. Stel dat ze u ook nog de maximaal vrij te stellen jaarlijkse schenking gunnen, dan valt dit ook nog mee.
Door de nieuwe omstandigheden kan niet iedereen op dit moment een huis kopen. Deze aanpak kan een mogelijkheid zijn om dat wel te kunnen doen.